GIBCA 2021

2021.06.05 - 2021.11.21

The Ghost Ship and the Sea Change

Elfte upplagan av Göteborgs Internationella Konstbiennal

Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) organiseras av Röda Sten Konsthall och presenteras vartannat år på ett flertal utställningsarenor i Göteborg. Curator för årets upplaga av biennalen är Lisa Rosendahl. Den elfte upplagan, The Ghost Ship and the Sea Change, sammanfaller med att staden Göteborg firar 400-års jubileum. Biennalen görs därför i två delar. Första delen öppnar på Röda Sten Konsthall den 5 juni 2021, samma helg som jubileet firas. Andra delen öppnar 4 september i samarbete med Göteborgs Konsthall och en rad andra platser runt om i staden. Samtliga utställningsplatser kan besökas fram till och med 21 november.

 

Mer info kommer

Läs mer om biennalen på www.gibca.se