evabragrätt

TUNNELN VID KLIPPAN

En plats för ljudkonst

Ett nytt konstverk kommer att uppföras i tunneln mellan Stobées trädgård och Karl Johansgatan i Kungsladugård. Tunneln har sedan 2013 varit en plats för ljudkonst men denna gång kommer konstverket bjuda på en visuell upplevelse.

Konstnären Anna Brag har bjudits in av Röda Sten Konsthall tillsammans med Sätt färg på Göteborg och Göteborgs stad, trafikkontoret, att göra en målning i gångtunneln. Konstverket kommer att bli en monumental och omslutande målning på tunnelns väggar och tak.  

”Inspiration till verket har jag hämtat från själva platsen. Tunneln, som är konstruerad i mitten av 60-talet, har dimensioner och mått som för tankarna till folkhemmets vardagsrum. Jag hämtar motiven från vardagen. I tunneln där man befinner sig i mellanrummet mellan ingång och utväg, möts och överlappar vägar, rum och linjer varandra." – Anna Brag  

Brag kommer att förverkliga sin målning i samarbete med deltagare från Sätt färg på Göteborg som utbildar sig till att bli målarlärlingar. Arbetet sätter igång i början av maj månad och konstverket blir då en del av Sätt färg pås konststråk 21 km konst som görs inför Göteborgs 400-årsjubileum. 

Anna Brag bor i Malmö och är verksam genom utställningsverksamhet både i Sverige och internationellt och har gjort en rad verk i det offentliga rummet.

Anna Brag

Anna Brag är utbildad vid Statens Konstakademi i Oslo och vid Konsthögskolan Valand i Göteborg. Brag har under de senaste åren visats i separatutställningar i bland annat Kristianstad konsthall, Ronneby konsthall, galleri Ping Pong, Malmö och Lundgren Gallery på Palma de Mallorca, Spanien. Hon har gjort offentliga gestaltningar på Segevångs torg, Malmö och en rad skolor och förskolor som Hjortsbergskolan, Ljungby, Glänningesjö Förskola, Laholm, Pär Lagerqvistskolan, Växjö kommun och Diamantens förskola, Tollarp. Under åren 2011–2018 var Brag lektor i fri konst, inriktning rumslig gestaltning, K3, Malmö Universitet. Hon har för närvarande ett tvåårigt arbetsstipendium från Konstnärsnämnden.

Bakgrund till Röda Sten Konsthalls engagemang i tunneln

Under Göteborgs Internationella Konstbiennal 2013 initierades ett ljudkonstprojekt i gångtunneln som leder från Kungsladugård till Stobées trädgård i Klippan i Göteborg. Den italienske konstnären Roberto Paci Dalò uppförde Tunnel Tales som ett projekt under biennalen. Paci Dalòs verk följdes senare av konstnären Mikael Bojén och hans verk Diskreta Ljud. 

7.9 2013–24.6 2014
Roberto Paci Dalò – Tunnel Tales

Klippan. Gångtunneln som en port till en nyfödd by. Väver samman aktiviteter och liv i området. Tunneln blir ett omslutande rum, uppbyggt av ljuden från människorna i dess närhet. En plats både välbekant och gåtfull.

25.6 2014
Mikael Bojén – Diskreta Ljud

Mikael Bojén (Göteborg, 1954) vill med sitt verk Diskreta Ljud genom lågmälda och föränderliga uttryck skapa en samklang mellan verket och den omgivande platsens ljudmiljö. Bojén har en flerårig bakgrund som ljudkonstnär. Tidigare uppförda verk är bland annat allkonstverket AndRum som tog plats vid havet vid Amundön samt ljudsättning av Vätterngången i Jönköping och Palmhuset i Göteborg. Bojén har deltagit i ett flertal musikfestivaler och dessutom skapat egna uppsättningar på udda platser som naturreservaten Lärjeån och Rya Skog och bilkyrkogården Kyrkö Mosse i Småland.

Installationen i den röda gångtunneln görs i collageform och kommer över tid att successivt förändras vilket gör att ljudinstallationen upplevs dynamisk och levande.
I verket använder sig Bojén av egenkomponerat ljud men också av fragment från andra kompositörers verk. 

Arbetet sker i samarbete med MCV, Musikcentrum Väst.

 

Foto: Utvägar. Skiss. Konstnär Anna Brag