2013-05-10

Bygg ett hus tillsammans med oss!

I sommar öppnar utställningen Common Roof på Röda Sten Konsthall i Göteborg. Bakom idén står den internationellt erkända arkitekten och konstnären Marjetica Potrc. Under en fyra dagar lång workshop vill vi tillsammans med Potrc belysa konsten och arkitekturens sociala potential. Vi bjuder härmed in dig till en spännande möjlighet att vara en del av en tankeprocess och ett byggnadsprojekt där resultatet blir unikt: Göteborg kollektiva hus.

Tid

Onsdag 12 juni, Kl 12.30 - ca 15.30 - Ta del av en rad inspirerande exempel och träffa bland andra Marjetica Potrc, som berättar mer om sina tidigare arbeten och idéerna för projektet på Röda Sten konsthall.

Torsdag 13 juni, kl 11.30 - ca 17 - Vi diskuterar möjligheterna för bostäder som byggs på medborgarinitiativ, och ser över hur ett exempel på detta skulle kunna ta form i Katedralen.

Fredag 14 juni, kl 11.30 - ca 17 - Vi konkretiserar gruppens tankar och arbetar utifrån olika modeller mot en gemensam plan.

Lördag 15 juni, kl 11.30 - ca 17 - Vi börjar, i samband med vernissagen av Common Roof konstruera efter gruppens gemensamma förslag och idéer.

Ansökan till workshop

Vi söker som mest 20 deltagare - först till kvarn! Berätta kort om varför du vill delta, och skriv en kort presentation om dig själv (namn, ålder, vart du bor, sysselsättning). Ansökan skickar du via mail till Sara Lorentzon, programproducent på Röda Sten konsthall, senast den 31 maj. E-post: sl@rodastenkonsthall.se

Upplägg

Workshopen håller till på Röda Sten konsthall och är en del av utställningen Common Roof. Röda Sten konsthall är en av Sveriges största utställningsplatser för samtida konst och ligger under Älvsborgsbron, på fastlandet. Observera att du måste kunna delta vid alla fyra tillfällen. Att delta är kostnadsfritt! Röda Sten Konsthall bjuder på lunch/fika. Ta med arbetskläder!

Bakgrund

För inte så länge sedan, var tanken på ett mindre samhälle där samexistens och självständighetet får råda bara en utopi. Idag finns det flera exempel på att det faktiskt fungerar, allt från småskaliga samhällen och flerfamiljsbostäder till kooperativa organisationer som verkar för grannsamverkan och egenproduktion. 

Under sommaren (16 juni – 18 augusti) kommer i konsthallens stora utställningsrum Katedralen ett fullskaligt och funktionellt bostadshus byggas tillsammans med Röda Sten konsthalls besökare. Detta kommer ackompanjeras av en DIY och hantverksmässa, en mängd workshops, en föredragskväll och en avslutande manifestation kring bostadsplanering och rätten till ett hem som du själv vill ha det. 

Genom projektet Common Roof: Röda Stens kollektiva hus vill vi lyfta fram frågeställningar som: Kan vi vara arkitekter till våra egna hem? Vad innebär gemensamma eller offentliga utrymmen? Hur självförsörjande kan en bostad eller ett bostadsområde vara, i en stad som Göteborg.

Under workshopens gång kommer du som deltar få diskutera och lyfta fram dina egna idéer för ett kollektivt hus, hur det skall se ut och vad det skall innehålla. Idéerna skapar grunden för en husmodell och modellen kommer byggas av workshopsdeltagarna tillsammans. Huset kommer inte helt att färdigställas under de fyra dagarna, utan Röda Sten Konsthalls besökare kommer under utställningens gång få applicera sina idéer på, i eller runt omkring byggnaden!

Marjetica Potrc

Marjetica Potrc (f.1953) är konstnär och arkitekt och har sin bas Ljubljana, Slovenien. Potrc tvärvetenskapliga praktik omfattar platsspecifika projekt, forskning, arkitektoniska fallstudier. Hon framställer ofta sina anteckningar i form av skisser och hennes arbete dokumenterar och tolkar samtida arkitektoniska metoder kring bland annat energiinfrastruktur och hur människor lever tillsammans.

Krav på medverkan

Allra viktigast är att du har en brinnande passion för att reflektera och diskutera stadsbyggnad och att du vill diskutera, konstruera och bygga. Du skall även gilla att arbeta i ett team. Det är bra om du kan prata och förstå engelska eftersom Marjetica Potrc inte pratar svenska. Övriga deltagande handledare pratar svenska. Du måste kunna delta under alla fyra tillfällen.